Професионалните домоуправители в България се обединяват в Асоциация на дружествата, управляващи етажна собственост

Професионалните домоуправители в България се обединяват в Асоциация на дружествата, управляващи етажна собственост (АДУЕС). На пресконференция, проведена в БТА на 03.10.2018 г. Ламбро Попов, председател на сдружението, представи членовете-учредители, както и краткосрочните и дългосрочни цели пред новосъздадената организация. В нея членуват водещи фирми, опериращи на територията на София, Пловдив, Благоевград и Дупница, като се водят преговори и с компании от други градове.